Erwin McManus

Autor, futurist, utemeljitelj “Mosaica” u Los Angelesu

Erwin McManus je viši pastor MOSAIC-a, losanđeleske crkve poznate po inovativnosti, kreativnosti, različitosti i društvenom poduzetništvu. Ovaj provokativni govornik govorio je o liderstvu, kreativnosti i kulturi pred milijun ljudi u pedeset zemalja. McManus je nedavno preživio borbu s rakom, a u svojoj najnovijoj knjizi ”The Last Arrow” govori o tome kako ne treba ništa ostaviti za sutra i kako treba živjeti ambiciozno i ne žaleći ni za čime.