David
Livermore, Ph.D.

Predsjednik Cultural Intelligence Centera; autor bestselera

David Livermore je sociolog koji se istražuje globalno liderstvo i kulturnu inteligenciju: sposobnost učinkovitog ophođenja u kulturološki šarolikim situacijama koje nadilaze etnički, organizacijski, generacijski, rodni i druge konktekste. Kao predsjednik i partner u Cultural Intelligence Centeru, obučavao je i savjetovao osobe u 100 zemalja. Livermore je napisao nekoliko knjiga, među kojima su “Leading with Cultural Intelligence” i “Driven by Difference: How Global Companies Fuel Innovation through Diversity.”