Craig Groeschel

Suosnivač i pastor crkve Life.Church

Craig Groeschel je pastor zajednice “Life.Church”, inovativne crkve koja se okuplja na više lokacija u SAD-u, kao i na međunarodnoj razini putem interneta. Poznata po korištenju najnovijih tehnologija u svojem misijskom pristupu, Life.Church je tvorac biblijske aplikacije YouVersion, koju su preuzeli korisnici iz svih zemalja svijeta. Groeschel često održava predavanja po cijelom svijetu te vodi Craig Groeschel Leadership Podcast. Nova knjiga ovog najprodavanijeg pisca prema New York Timesu ”Hope in the Dark” (Nada u tami) bit će pret-premijerno predstavljena na GLS-u.