Pat Gelsinger

Izvršni direktor korporacije Intel

Pat Gelsinger je izvršni direktor korporacije Intel i služi u njezinom odboru direktora. Proveo je prvih 30 godina karijere u Intelu, gdje je postao njezin prvi tehnološki direktor te je služio kao viši potpredsjednik i glavni direktor Digital Enterprise Grupe. Bio je vodeći konstruktor procesora 80486, upravljao je procesom stvaranja ključnih industrijskih tehnologija kao što su USB i Wi-Fi, te je imao ključnu ulogu u razvoju procesorskih obitelji Intel® CoreTM i Intel® Xeon®, što je učinilo Intel neprikosnovenim dobavljačem mikroprocesora. Gelsinger je zatim prešao na novu poziciju i postao predsjednik i upravni direktor u EMC-u, zatim je postao izvršni direktor Vmwarea, da bi se kasnije, 2021. godine, vratio u Intel, gdje i sada radi. Glassdoor ga je 2019. godine u godišnjoj anketi proglasio najboljim izvršnim direktorom u Americi. Vlasnik je osam patenata u području VLSI dizajna, računalne arhitekture i komunikacije, predavač je u IEEE-u, i služi kao član Nacionalnog savjetodavnog odbora za sigurnost  u telekomunikacijama.


Posjetite nas na društvenim mrežama