GLS22 - govornici i voditelji

Tom De Vries

Predsjednik i izvršni direktor Globalne liderske mreže

Tom se priključio Globalnoj liderskoj mreži (GLN) 2017. godine kao predsjednik i izvršni direktor. On donosi bogato iskustvo cjelogodišnje liderske razvojne pothvate GLN-a i liderstvo organiziranja Globalnog liderskog summita (GLS-a), najvećeg liderskog događaja godine. Prije nego što se priključio GLN-u, Tom je bio generalni tajnik Reformirane crkve u Americi (RCA), protestantske denominacije s najduljim kontinuitetom u SAD-u, s preko 200 000 članova i 100 misionara koji služe u 40 zemalja svijeta. Tom ima prvostupničku diplomu iz sociologije sa sveučilišta College, teološki magisterij s učilišta Seminary i doktorat iz misije liderstva s učilišta Western Seminary. Radio je kao lider i u misijskim i u neprofitnim organizacijama, služeći kao osnivač crkvenih zajednica, pastor velikih crkvenih zajednica i pastor zajednica koje se okupljaju na više lokacija. Služio je u središnjoj komisiji Svjetskog saveza crkava i u upravnom odboru Nacionalog crkvenog savjeta. Uz to, Tom je služio u povjereničkom odboru teoloških učilišta „New Brunswick Theological Seminary” i „Western Theological Seminary” te je predavao kao docent na Western Theological Seminaryju. Tom je imao ključnu lidersku ulogu u pokretanju neprofitne organizacije koja se bavila problemom manjka hrane za malu djecu, a Hand2Hand sada svakog vikenda prehranjuje više od 8000 djece putem partnerstava između škola i crkvenih zajednica. Bio je glavni gost na NPR-u, Salem Radio Networku, Life Today Liveu, Newsmax TV-u, Moody Radiju, WOW Factoru i Common Goodu.


Posjetite nas na društvenim mrežama